אודות מרכז חקלאי העמק

מרכז חקלאי העמק בע"מ הוקמה ע"י מפעלי העמק בשנת 1996 ונמצאת בבעלות מלאה של מפעלי העמק אגש"ח.

החברה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם המועצות האזוריות: מגידו, הגלבוע, גליל תחתון ועמק-יזרעאל, מתוך מזכר הבנות שנחתם בין החברה והמועצות. כיו"ר החברה משמש ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל.

החברה עוסקת בפיתוח החקלאות באזור, מו"פ אזורי, ייצוג ענפי במסגרת ועדות ענפיות, פיתוח משאבי מים, פיתוח מיזמים בתחום החקלאות, מנוף התיירות החקלאית, דור המשך חקלאי ועוד.

בחברה פועלות ועדות ענפיות בענפים: גד"ש, מטעים ורפת. כל ועדה מנהלת את תקציבה באופן עצמאי, השירותים המסופקים: הדרכה, מו"פ, ייצוג, מכירת תפוקות, רכישת תשומות. בנוסף במרכז חקלאי העמק פעילות ועדות משק ושרות שדה המספקות שרותי לחקלאים.

המרחב החקלאי של הועדות החקלאיות הינו גדול וכולל ארבע מועצות אזוריות: עמק יזרעאל, מגידו, גלבוע, גליל תחתון. אומדן ההכנסות מהחקלאות במרחב מעל 2 מיליארד ₪.

חזון מרכז חקלאי העמק:

מרכז חקלאי העמק יהווה מרכז סיוע ושרות איכותי ויעיל לחקלאי המרחב ומוקד ידע חקלאי מוביל בארץ.
מרכז חקלאי העמק יתמחה בתחום פתוח חקלאות בת-קיימא, המממשת ערכים סביבתיים ומשלבת בין אדם-אדמה-סביבה.
מרכז חקלאי העמק יסייע לחקלאים לשמור ולהשיא את אמצעי היצור, למצות מהם את המיטב בצורה יעילה ולהתפרנס מהם בכבוד.

 

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.