פרי זית

זית המלצות המדריכים לבדוק ביולי אוגוסט חנקן (N), זרחן (P), אשלגן (K), ברזל (Fe), אבץ (Zn), ואם משקים בקולחים גם בורון (B).

 

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.