דוח מנכ”ל אוגוסט 15

מאת: משה בן שחר (טושקו)

חום אוגוסט תקף אותנו במלוא עוצמתו ואנו רואים סימניו בשדה ברפת ובלול. על כל זאת באה ממשלת ישראל ותקפה את המגזר החקלאי בכל החזיתות: שווקים, מכסות, מועצות הייצור ועוד. כל זאת בשם השוק החופשי, התחרות ויוקר המחייה. אנו שבתחתית שרשרת הערך מתקשים להסביר לציבור שלמעשה המציאות הפוכה. תשומות החקלאות הן: קרקע לאום (מיסי מדינה), מים משאב לאומי (מיסי מדינה), עבודה (מס על עבודה), הכנסת החקלאי (מס הכנסה), אנרגיה (מס), מע"מ (מס), ארנונה (מס), כשרות (מס). אז מיהו הטייקון אדוני שר האוצר? החקלאי הראשון בשרשרת הערך או כסיפור הסבתא- נותן ונותן ורק לו לא נשאר. המאבק הנוכחי של המגזר החקלאי צריך להסתיים בהסדרת מערכת יחסים ארוכת טווח עם השלטון שיאפשר תכנון וקיום ארוך טווח למגזר החקלאי בשוק הישראלי והגלובאלי.

לציבור ולעיתונות הכלכלית אני מציע לבחון למה מוצרי מזון שלא מיוצרים בארץ יקרים בהשוואה לבירות אירופה,  האם החקלאי אחראי גם על יוקר היבוא? מהאוצר אנו דורשים לבוא למשא ומתן בנפש חפצה לא תחת איום לביצוע רפורמה של עריצים תחת חוק ההסדרים בו לא מתקיים דיון אלא כפייה של דעת יחיד: משרד האוצר. אבקש להזכיר שלפחות במגזר החקלאי המרוכז בפריפריה משרד האוצר הצליח להרוס יותר  מלחולל צמיחה בדור האחרון. המגזר החקלאי גדל בייצור ומספק יום יום תוצרת מזון טרייה בריאה וזולה למרות  ולא בגין מדיניות האוצר.

..............................................................................................................

בחברה אנו נערכים לגיבוש תכנית החומש. את עיקרי הנושאים וכן ביצוע תכנית החומש הקודמת נציג בקרוב באתר החברה, כמובן נשמח למשוב והצטרפות חקלאים ואחרים לדיון בשיתוף ציבור. בדיון נגדיר את היעדים המרכזיים לתוכנית. מתוך תכנית החומש הקודמת נמשיך ונעמיק בנושאים:

  • קרקע: הסדרת המשבצות החקלאיות, שימור קרקע. תמהיל גידולים– תכנון אסטרטגי, זכויות במקרקעין – משבצות, אדמות עודפות וזמניות, תכנון סטטוטורי
  • פיתוח תשתיות חקלאיות- מימוש תכנית האב למים, השלמה ומימוש הקצאות מים ליישובים, בדיקה לנושא התארגנות מרחבית במים. הגדרת צורכי המרחב החקלאי ואיגום תקציב להחזקתו. תשתית סביבתית לפסולת חקלאית.
  • כלכלה ושיווק- התארגנות חקלאים לשייוק ישיר, עידוד התחרותיות בתשומות חקלאיות, אשראי למשק משפחתי.
  • חקלאות צעירה- פורומים לחקלאים צעירים פעילים. הכשרה מקצועית. קידום דור ההמשך. קורסים באקדמיה ומחוצה לה, מלגות לימודים.
  • גיוס הקהילה וניהול אסטרטגי- פורום קהילה וחקלאות משותף עם הלובי החקלאי. הטמעת נושאים חקלאיים בוועדות תכנון ובניה. העצמת אגש"חים- הגדרת תחומי עיסוק, עידוד פעילות שיווקית-חקלאית, מיסוד מקורות מימון של ועדות חקלאיות, הגדרת תחומי עיסוק  חיזוק האמון של חקלאים במרכז חקלאי העמק

 

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.