הכנת עיסה רוויה בקרקע ומיצוי רוויה

הקרקע מובאת למצב רוויה במים מזוקקים. את תמיסת הקרקע ממצים (בעזרת ואקום) ובתמיסה נבדקים פרמטרים שונים בקרקע.

#2 – Part 3- Chemical Methods, Vol.#5 (417-735).

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.