הנחיות מעודכנות לשמיטה

למגדלים שלום

מפי אברום נמסר שמגדלים רבים עדיין לא העבירו

את הטפסים המלאים לקבלת התמיכה לחיטה בגין השמיטה (להזכירכם כ - 30$ לטון)

מי שעדיין לא ביצע זאת, לבצע

התמיכה לא תתקבל ללא ה"ניירת" המתאימה

נספח 2 נמצא בעמוד 7 (במסמכי הנוהל)

נוהל תמיכה במגדלי גרעיני חיטה -שנת השמיטה תשעה_לאחר הטעמת הערות ציבור_מעודכן ליום 23 ביוני_נוסח מאושר לפרסום

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.