חיטה פסולה מדיניות תשלום

למגדלים שלום,

הנדון:  חיטה פסולה – תשלומים

היינו אמורים לקבל את מלוא התשלום עבור החיטה הפסולה ב- 31/8/15.

לצערנו, עקב בעיות תזרימיות של חב' שינטרקו, התשלום האחרון פוצל לשלושה תשלומים, שהאחרון בהם יהיה

ב- 20/9/15 .

כזכור, אנו מכרנו את החיטה הפסולה במחיר של 200 $ לטון.

העברנו מקדמה לארגונים בסך 190 $ לטון.

את ההפרש נשלם לאחר קבלת התשלום האחרון, בניכוי הוצאות משטח, כגון: אחסון, פחת, ג'סקו וכדומה.

הארגונים יקבלו פירוט מלא לגבי ההוצאות.

 

ב ב ר כ ה ,

אורי נעמתי

מנכ"ל

 

 

 

 

העתק:   ספקים

רומ"אים – להפצה למגדלים

אברום גלבוע

יוסי אלבלה

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.