מו"פ העמקים

מנהל הועדה: חנן איזנברג
נייד: 050-622-0035 דוא״ל: eizenber@volcani.agri.gov.il

מופ' העמקים מהווה מרכז למחקר ופיתוח אזורי ומטפל במיקוד תוכניות העבודה וגיוס המשאבים לצרכי החקלאים ויעדי החקלאות האזורית.

מו"פ העמקים מטרות

התייעלות מתמדת.
חיזוק המשקים החקלאים שימור שטחים פתוחים, טיפוח מגוון של יצרנים ומוצרים.
טיפוח מיגוון גידולים ומוצרים.
מוצרים לייצוא.

האתגרים של המו"פ:

תחרות גוברת בשווקי העולם ובשוק המקומי.
מחסור גובר במים.
חקלאות בת קיימא- חקלאות משמרת משאבים.
איכות סביבה- חקלאות ידידותית לסביבה, הבטחת מוצרים בריאים, סביבה בריאה ובטוחה לחקלאים.
מחסור בכוח אדם, עליה בעלות שכר עבודה.
הבטחת הכנסה סבירה לחקלאי.

היעדים וכיווני פיתוח מרכזיים:

 • קרקע ומים
 • שימור קרקע
 • מדיניות ארוכת טווח לשימוש במים מושבים
 • מיכון
 • הקטנת התלות בעבודת ידיים
 • חקלאות מדייקת
 • מו"פ מטעים
 • נטיעה באדמות שוליות
 • שימוש במים מושבים
 • יער משקי
 • מו"פ גד"ש
 • אקלום זנים, גידולים חדשים
 • גידולי תעשייה
 • גידולים ארוגניים
 • מו"פ בעלי חיים
 • ממשק
 • הזנה
 • טיפול בפרש בע"ח

איומים מרכזיים המאפיינים את מרחב העמקים:

שימור קרקע- בשנים האחרונות נחשפנו לבעיות סחיפת הקרקע והידלדלות בעיקר ברמות מנשה וברמת יששכר.
מיתון זרימות.
עלקת- העלקת הינה צמח טפילי רב פונדקאי. צמח העלקת מסב נזקים כבדים לחקלאים במרחב העמקים.
איתור גידולי תעשייה נוספים.
זהום סביבתי מחקלאות.
שינויים ארגוניים במשק המשפחתי והשיתופי.

עדכונים שוטפיםהצג הכל

פרוטוקוליםהצג הכל

  עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.