משרד החקלאות פירסם נוהל תמיכה בעובדים ישראלים בחקלאות – להערות הציבור

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.