נייר עמדה בנושא מועצת הצמחים

אנו מביאים נייר זה לאור ובהמשך להצעת המחליטים בנושא 'חיזוק מעמד המגדלים בהתארגנויות בענפי הצומח'. (החלטת ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה מס. חכ/9 מיום 4.8.2015)

נייר עמדה בנושא מועצת הצמחים

 

 

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.