סילבוס קורס ניהול מרחב חקלאי לחברי ועדות חקלאיות ובעלי ענין במרחב החקלאי

החקלאות המתחדשת, השינויים הדמוגרפיים והמציאות הפוליטית מחייבים אותנו, העוסקים בחקלאות לחשיבה מחודשת ויצירתית. אגף חקלאות וסביבה במרכז המועצות האזוריות בשיתוף מרכז חקלאי העמק ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין אתכם רכזי וחברי ועדות חקלאיות, ובעלי ענין במרחב הכפרי לקחת חלק בקורס ייחודי.

מטרת הקורס לפתח חשיבה ותפישה מערכתית, ליצור שינוי בשפה, להטמיע ממשקים אגרו – אקולוגים ולקדם שיח עמיתים מפרה, בעזרת מרצים מובילים.

קורס רכזי ועדות חקלאיות 2016

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.