עדכון ממאיר צור בנושא המו”מ עם האוצר 12/10/2015

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.