עדכון מס 3 – מזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל

דף מידע לחקלאים מס' 3

שלום רב,

הגשמים שירדו הפעם מוקדם מהצפוי גרמו באיזורים שונים לנזקים, וכנראה שכמו תמיד אין טוב גם בלי רע, ותרומתם של הממטרים האחרונים למשק המים בכלל ולמאזן המים בחקלאות בפרט היתה חשובה.

אנחנו ממשיכים בדיונים המרתוניים  עם משרדי האוצר והחקלאות לצורך יצירת תוכנית אסטרטגית לחקלאות ישראל ל-15 שנה הבאות ובמקביל ממשיכים להתדיין על הנושאים הקשורים לתקציב ולחוק ההסדרים.

לצורך ליווי המו"מ הקמנו צוותי היגוי לנושאים השונים שילוו אותו בתהליך. הצוותים הוקמו לשורת נושאים – עובדים זרים, פערי תיווך, שוק סיטונאי, יצוא, מים, קרקעות, מדיניות התמיכות העתידית, הון והשקעות, ובענפי בעלי החיים, בהתאם לענפים השונים ולנושאים שיוחלט לעסוק בהם.

הצוותים התחילו השבוע בעבודתם, ומלווה אותם מקצועית בועז סופר, לשעבר מנכ"ל רשות המיסים ומראשי האוצר. אנחנו – אנשי ההתאחדות נשב בכל הצוותים, ונגבש במשותף את ההנחיות שעימן ננהל את הדיונים מול הרשויות הממלכתיות.

בתחום התקציב וחוק ההסדרים  - מגעים אינטנסיביים נערכים בשני נושאים עיקריים: הראשון – נושא התכנון בענף הפטם ועתידה של מועצת הלול. ע"פ הצעת האוצר, על המגדלים ייאסר להיות בעלי משחטות, וזאת כתוצאה משינוי בנוסח הפטור מהגבלים עסקיים המוענק לנו כדין. המשמעות הינה מרחיקה לכת – מחר יפילו זאת על בתי אריזה ועוד.

אנחנו עושים הכל כדי להוציא סעיף דרקוני זה מהחוק. בנוסף מנסים לגבש פשרה שתאפשר פיקוח ממלכתי על הכמויות, דבר שיבטיח מחיר הוגן למגדל ולצרכן וישמור על מעמדה של מועצת הלול שברשותה מערכת מידע ונתונים עדכנית יומית על כל הכמויות בענף מביצים ועד עופות במשחטה, ההכרעה בכנסת צפויה עד ה-12/11 בוועדת כלכלה ושבוע לאחריה – יועלה התקציב במליאת הכנסת לקריאה שניה ושלישית.

במקביל – מטפלים ביחד עם משרד החקלאות בתיקון העיוותים שנגרמו כתוצאה מקיצוצים תקציביים בתקציב משרד החקלאות ב-2015 וב-2016. את נושא מחיר החיטה ותשלום המדינה לקרן נזקי טבע ל-2015 הצליח משרד החקלאות להסדיר מול האוצר וכעת מתנהל מו"מ להסדרת נושאי השתתפות המדינה בביטוח של קרן נזקי טבע ב-2016, בשמירה על תקציב המו"פים, בהחזרת המענק להשקעות בתשתיות בישובים הוותיקים ועוד.

גם כאן – הדברים חייבים להסתיים עד 12/11 כי לאחר מכן, מה שלא יכנס לתקציב יהיה קשה מאוד להסדירו.

 

בנושא העובדים – ייערך בימים הקרובים דיון בבית המשפט העליון בנושא ביטול הביטול של הפטור מנקודות שהזיכוי של העובדים הזרים. אני תקווה כי פנינו ותביעותינו לא יושבו ריקם והעיוות שהחל מינואר 2015 יתוקן ויוסדר.

התחייבות הממשלה לביטול מס המעסיקים צריכה להופיע בחוק ההסדרים שיועלה כאמור ב-19/11 ותיקון ההוצאות המוכרות למס הכנסה בגין כיסוי הוצאות מחיה לעובדים צריך להגיע לוועדת העבודה והרווחה. לאחרונה קראתי פרסומים והצעות ללינקאג' ולאי הסכמות גורפות שלנו לכל הסדר. אני מציע לכולנו לגלות אחריות, לא להכריז על חיבורים עתידיים שנכון לעכשיו, לא הוצעו כלל ולזכור כי ההצעה הנוכחית הובאה ע"י שרת המשפטים, שהעבירה את כל התהליך מול האוצר. עלינו לשקול היטב, אם צריך לפתוח חזיתות נוספות או לחזור לשיטה ההיסטורית של דונם ועוד דונם. עז ועוד עז, שעבדה לא רע במאה עשרים שנה האחרונות.

 

שלכם עד לדף המידע הבא,

בברכה,

 

אבשלום (אבו) וילן

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 

 

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.