פרוטוקול ישיבת הנהלת ההתארגנות 3-15 מיום 14 אוקטובר 2015

משתתפים: עומרי גולדהור, יוחאי חפר, משה בן שחר, יוסי בגון, ארנון פלך, אורי פלטאו.

חסרים:  איתי זמיר, זיו בן ארי, תומר משגב.

בסדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה קודמת 2-15 מיום 14/7/15
 2. דוח התקדמות בנושא בחירת רכז הועדה - טושקו
 3. בחירת נציגים למועצת ההתאחדות.
 4. בקרת תקציב 7 חודשים והערכה לסוף השנה.
 5. אינפורמציה ושונות.

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס'  2-15 מיום 14/7/2015

החלטה - הפרוטוקול מאושר.

 1. דוח התקדמות בנושא בחירת רכז הועדה.

2 חברים זיו בן ארי – עין חרוד מ' ודוד דרורי – שריד מבקשים להתמודד על התפקיד.

החלטה – לקיים אספת משקים בה יציגו 2 החברים את מועמדותם ולקיים בהמשך הצבעה, לאלה שלא יגיעו לפגישה (לכל משק קול 1 ) ניתן יהיה להצביע גם במייל.

 1. בחירת נציגים למועצת ההתאחדות.

הנציגים הם נציגי התארגנות הרפת מרכז חקלאי העמק לרשימה משותפת של המגזר השיתופי למועצת ההתאחדות. עפ"י תקנון ההתאחדות חייבים להיות חברי אגודה שיש לה מכסת חלב או חברים בשותפות רפתות.

סה"כ למגזר השיתופי 18 צירים/נציגים ומהם לאזור שלנו 3 .

החלטה – בוחרים עפ"י הנוהל שלנו, מבין חברי ההנהלה בזיו בן ארי – עין חרוד מ', עומרי גולדהור – יפעת, יוחאי חפר – גזית ואורי פלטאו – רמת יוחנן כרזרבה לרשימה.

 1. בקרת תקציב 7 חודשים והערכה לסוף השנה.

פעילות 7 חודשים התנהלה עפ"י התוכנית וגם התחזית לסוף השנה תהיה בהתאם לתוכנית.

 1. אינפורמציה ושונות.
 • הוחלפו דעות והערכות לגבי תכנון משק החלב לשנה הבאה.
 • רפת נופים – שותפות רפת גזית ומשמר העמק קיבלה אישור לתחילת חליבה משותפת החל מתחילת השנה הבאה – קבלו ברכותינו.
 • בני בקר –כדי להפיק מדוח אובליגו של הסוחרים את המרב, אנו מבקשים מהמשקים למלא את כל הפרטים בעת הפקת תעודת המשלוח או לאחריה ובעת קבלת התמורה.

רשם: יוסי בגון

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.