תביעה ייצוגית ים המלח

ייצוגית מפעלי ים המלח

לחקלאים שלום

מצורפת הצעה להתקשרות לטיפול בתביעה ייצוגית נגד מפעלי ים המלח.

מרכז חקלאי העמק התקשר עם משרד עורכי הדין עוז לוטן המייצג אותו בעניינים משפטיים.

ההצעה טובה ותקפה לכל חקלאי שיהיה מעוניין בייצוג משפטי זה.

כל מי שמעוניין להצטרך ולקבל החזרים במדה ויהיו

שיצור קשר ישיר עם המשרד.

מדובר במשקים שהשתמשו באשלגן בהרכבים שונים מטעים וגידולי שדה

במהלך שבע השנים האחרונות (הסבר מצורף בדף)

כתובת המשרד ודרכי ההתקשרות

בתחתית מכתב זה.

עודד

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.