Monthly Archives: פברואר 2018

חקלאות וקהילה

הממשק בין חקלאות וטבע הוא נושא חשוב ומאתגר, לאחרונה התחיל תהליך פיתוח של כלי ההדרכה ודף האינטרנט במסגרת מחקר לתואר שני באוניברסיטת תל אביב.

דוגמה לחשיבות של כלי ההדרכה אפשר לראות במחקר שנערך לאחרונה בישראל שהראה כי שמירה על משוחות עצים בסמוך לשטחי פלחה מסייע לשמור על אוייבים טבעיים בין עונות גידול, כך שמהלך העונה הם יכולים לסייע בניהול המזיקים בשטח.

בתהליך פיתוח כי ההדרכה לוקחים חלק הארגונים החקלאים: מרכז חקלאי העמק, ארגון מגדלי הדרום, החברה החקלאית הגליל העליון, ונציגי החקלאים במושבות השומרון.

לראות את כלי ההדרכה בבקשה כנסו לאתר כאן

ב29 למרץ נקיים מפגש הדרכה בנושא, מוזמנים להצטרף

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.