מפגש רפתנים עם הנהלת תנובה

תאריך: 16 מאי שעת התחלה וסיום: 10:15 - 12:30

מקום: אולם הכנסים מפעלי העמק

ועדות הקשורות


שיח על עתיד הענף

בנוכחות:

ענת גרוס שון- מנכ”ל חטיבת החלב

אפרי רייקין- מנהל אגף החלב .

אורי קורן וורד ארזי- רכזי יצרנים.

מעלה מפה...

עיצוב, הקמה וניהול אתר זה מבוצע ע"י בוטנסט. כל הזכיות שמורות.